ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

 

linkInterview

 

   ดาวน์โหลดประกาศตรวจสอบรายชื่อ 5 มรภ.

 

   ดาวน์โหลดประกาศตรวจสอบรายชื่อ มรภ.ภูเก็ต

 

**สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบได้**