ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

ListPass

 

   ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การแจ้งความจำนงเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน”) โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019

   ดาวน์โหลดประกาศ