รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561

**เอกสารประกาศรับสมัครฉบับเปลี่ยนแปลง**

            เพิ่มเติมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

edit ad direct 61