ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

banner Interview 16 07 2561

 

โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้าสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

   ดาวน์โหลดประกาศ

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561