Test2 Quota 61 02

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

(เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ปวช. / นอกระบบ / ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 61

(ตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบสัมภาษณ์)