ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปี 2560 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในส่วนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร ภาคแรกของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2560