ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ

 

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ปีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 

2562   1/2562
  2/2562
2561   1/2561    2/2561
2560    1/2560    2/2560
     

 

 

ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)

 ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

2562   1/2562   2/2562 3/2562
2561   1/2561   2/2561    3/2561 
2560    1/2560    2/2560    3/2560