map

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

หมายเลขโทรศัพย์ภายใน :

  • สำนักงาน 7100
  • หัวหน้าสำนักงาน 7103
  • งานทะเบียน 7120
  • หัวหน้างานบริการการศึกษา 7121
  • งานบริการการศึกษา 7130
  • งานรับนักกศึกษา 7100
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2120, 0872804400,
  • หมายเลขตรง/ โทรสาร สำนัก 076523242
  • หมายเลขตรง/โทรสาร ทะเบียน 076523241

ไลน์ ID : @myq0755h

 

* ปิดทุกวันหยุดราชการ