สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  • ประกาศสำหรับนักศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้สำเร็จการศ...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้สำเร็จการ...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้สำเร็จการศ...
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเ...
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้สำเร็จการศ...
รับสมัครนักศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี...
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา...
  • บริการออนไลน์

  director4

Tel2

BannerAcademic

Banner1

Banner2

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

checo

TQF2

curriculum

MemoBorder